13
Haz

Bursa İmar Barışı ile İlgili Tüm Merak Edilenler

İmar Barışından Kimler Yararlanabilir?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

  • İnşaat Ruhsatı alınmamış tamamen kaçak yapılmış binalar,
  • İnşaat Ruhsatı alınmış ancak ruhsatına aykırı olarak yapılan imalatları bulunan binalar,
  • Aykırı İmalatlar: Proje ile uyum sağlamayan düzenlemeler (oda veya ıslak hacimlerin yerinin değiştirilmesi, odaların m² lerinin değiştirilmesi, eksik ve ya fazla oda yapılması, balkonların kapatılarak oda alanına dahil edilmesi, açık ve kapalı çıkmalar vb.) , bina içerisinde yapılan eklentiler, düzenlemeler (asansör yerinin değiştirilmesi, merdiven şeklinin değiştirilmesi vb.)
  • Yapı Kullanma izni alınmamış binalar,
  • İnşaat Ruhsatı alınmış ancak Yapı Kullanma İzni alınmamış binalar,
  • Yapı Kullanma izni alınamadığından Kat Mülkiyeti kurulamayan yapılar,

Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır.

Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

Hazine Taşınmazı Üzerindeki Yapıların Durumu?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

Devlete Ait Taşınmaz Mallar Nelerdir?

Devlete ait taşınmaz mallar, tapuda Hazine adına kayıtlı olanlar ile tescil edilebilir nitelikte Hazineye ait taşınmaz mallardır.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar, herkesin istifadesine açık olan denizler, göller, nehirler, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler ve dağlar gibi sahipsiz şeyler ile Devlet veya bir kamu hukuku tüzel kişisi tarafından umumun yahut bir kısım halkın yararlanmasına terk ve tahsis edilen umumi yollar, köprüler, parklar, meydanlar, mer’alar, yaylak ve kışlaklar gibi menfaati umuma ait olan taşınmaz mallardır.

İmar Barışının Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat,ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

Tapuda Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Tesisi Yapılabilecektir.

Kaçak Yapı Sahipleri Yapı Kayıt Belgesi Almak İçin Başvurmazsa Ne Olacak?

Onlar için imarsızlık, imar kirliliği için yıkım kanunu gibi yürürlükteki yaptırımlar devam edecek. Elektrik, su kaçak olacak. İmar ve iskansızlığın tüm olumsuzluklarıyla karşı karşıya kalacak.

Müracaat İçin Son Tarih Nedir?

Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanacak?

Arsa Emlak Değeri ile Yapı Yaklaşık Maliyeti toplamı üzerinden

Konutlarda %3

Ticari Kullanımlarda ise %5

olacak şekilde hesaplanacaktır.

Bu Kapsamda Dikkat Etmeniz Gereken Bilgiler;

E-Devlet üzerinden yaptığınız İlk başvurunuzda sistem üzerinden sorulmakta olan bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir.

Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır.

Başvurunuz sırasında projenizin hazır olması sonraki aşamalarınızı kolaylaştıracaktır.

Binanın Kat Mülkiyetine Geçişi İçin İstenen Mimari Projenin Hazırlanması

İMAR BARIŞI kapsamında alınacak olan Yapı Kayıt Belgesi başvurularınızda istenen

Toplam İnşaat alanı veya Bağımsız Bölüm alanı; Konut ve işyerlerinizin ayrı ayrı bağımsız bölüm alanlarını ve toplam inşaat alanının belirlenmesi için gerekli MİMARİ RÖLÖVE PROJESİNİ hazırlayabilmekteyiz.

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

 

İLGİLİ LİNKLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

İMAR BARIŞI BİLGİLENDİRME YAZISI

E- DEVLET MÜRACAAT KILAVUZU

E- DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURULARDA GEREKEN BİLGİLER

SIK SORULAN SORULAR