28
Haz

İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR?

1- İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

 • 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

2- İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

 • Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.

3- Yapı Kayıt Belgesi nedir?

 • İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

4- İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecek?

 • Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü ticarette %5’i olacak şekilde belirlenir.

5- Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

 • Yapı kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
 • Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

6- İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

 • İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

7- Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecekmi?

 • Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

8- İmar Barışı kapsamında Kat Mülkiyetine geçiş olacak mı?

 • Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

9- İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

 • Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek

10- Başvuru yapıldığı taktirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

 • Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

11- Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?

 • Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar.
 • Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar.
 • 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi belirtilen istinai alanlarda bulunan yapılar.

12- Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nelerdir?

13- Hazine taşınmazı üzerinde yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

 • Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilir.

14- Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir*

 • Yapının yeniden yapılması veya Kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar geçerlidir.

15- Yapı Kayıt Belgesi Bedeli taksit ile ödenebilir mi?

 • Hayır, henüz taksitli ödeme yapılmamakta olup son ödeme tarihi 31/12/2018 dir.

16- Yapı Kayıt belgesini aldım nereye vereceğim?

 • Yapı Kayıt belgesi online olarak ilgili idareye bildirilecektir. Yapı Kayıt elden ilgili idareye verebilirsiniz.

17- Tescilli sivil mimarlık örneği yapılar başvurabilir mi?

 • Tescilli bina üzerine 1 kat yapılmışsa yapı kayıt belgesi alabilir, elektrik su ve doğalgaz bağlanması sağlanabilir, ancak Koruma kurulunun keseceği cezadan muafiyet elde edilemez.

18- Zemin Tespit raporunu kim hazırlayacak?

 • Lisanslı harita büroları hazırlamaya yetkili olacaktır.

19- kat mülkiyeti için proje gerekli mi ?

 • Evet, Kat mülkiyeti için mimari proje – yönetim planı ve kat mülkiyet listesi mimari proje firması tarafından elektronik ortamda hazırlanması gereklidir.

20- Hazine/ Belediye arazisi / arsa nasıl alınacak değeri ve ödemesi nasıl olacak?

 • hazineye ait ise bakanlık, belediyeye ait ise belediyeden raiç bedel karşılığı, %10 peşin 5 yıl vade ve kanuni faiz oranının yarısı ile satın alınabilecek.

21- İmar Barışından faydalanmalı mıyım?

 • Binanız 12.10.2004 tarihinden sonra yapılmış ve TCK 184. maddesine göre imar kirliliğine sebep olmaktan dolayı yaptırıma uğramışsak veya uğrayacaksak kesinlikle imar barışından faydalanın.
 • Binanız 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış yani, TCK 184. Maddesine tabi değilse, Hakkında Yıkım kararı yok ise, Zamanında bazı cezalar ödenmiş ise Elektrik, Su, Doğalgaz vs Hizmetlerini alıyor ve başkaca da sıkıntısı yok ise Fayda/ Maliyet hesabı yapmak gerekebilir.

22- Ödeyeceğim bedel çok mu yüksek fayda/maliyet hesabında nasıl değerlendirmeliyim?

 • Yapı Kayıt Belgesi Bedeli tespitinde tüm yapıların aynı şekilde ücretlendirilmesi kanunun sorunlu yönü olmakla beraber, Öngörülen hesaplamalara göre çıkan Yapı Kayıt Bedeli TCK 184 e tabi binalar için düşük sayılabilecek iken TCK 184 e tabi olmayan daha eski, Kentsel dönüşüme girmesine ramak kalmış binalar için yüksek kalmaktadır.

23- Yapı kayıt belgesi alınca işyeri açma ruhsatı alabilir miyim?

 • Evet, Tapunuz var yapı kullanma izni olmayan yapıya kayıt belgesi alarak işyeri açma ruhsatı alabilirsiniz.

24- kentsel dönüşüm aşamasında yapı kayıt belgesinin fonksiyonu nedir?

 • mülkiyet konusundaki sorunlar çözüme kavuşmuş olmaktadır.
 • kentsel dönüşümde hak sahibi olmak için üzerindeki yapının kayda girmesi gereklidir.
 • Finansman konusundaki sorunlar çözüme kavuşmuş olacaktır.

25- Yapı Kayıt belgesi iskân belgesi mi oluyor?

 • Evet, Kanuna uygun olarak alınan Yapı Kayıt Belgesi iskân belgesi yerine geçmektedir.

26- Tapu tahsis belgesi olan Yapı Kayıt belgesi alabilir mi?

 • Tapu tahsis belgesine sahip olan malik, Taşınmazın tapusunu önce üzerine alıp sonra başvuru yapabilir. Aksi takdirde başvuru yapamaz.

27- Şirket, Vakıf, Kooperatif e ait yapılar için Yapı Kayıt Belgesi Müracaatını kim yapacak?

 • Yazılı vekâlet ile kişiye yetki verilebilecektir. Vekil olan kişinin TC no ve e devlet şifresi ile giriş yapılacaktır.
 • Yapı Kayıt Belgesi Yapıya verilen bir belge olup, kişiye özel değildir.

28- 2b üzerinde veya orman kadastrosunda olan yapılar da Yapı kayıt Belgesi alabilir mi?

 • Yapı kayıt belgesi alarak yıkılıncaya kadar kullanım hakkı elde edecek. Özel kanunların imkân vermesi dâhilinde arazinin satın alma işlemi gerçekleştirilebilecek, arsa tapusunu alabilecektir. Özel kanunlara tabi olan durumlar için çalışmalar devam etmekte olup imkân var ise yapının mülkiyet hakkına yürütülebilecektir. Aksi takdirde mülkiyet hakkını elde edemeyecektir.

29- Kamu Kurumları ve Yabancı uyruklu kişiler Yapı Kayıt Belgesi Müracaatı yapabilecek mi?

 • Evet, Yapı kayıt belgesi müracaatı başvuru sayfasında yeni düzenleme yapılarak imkân sağlanacaktır.

30- Kıyı-Liman Yapıları, Marina, İskele, Liman Yapıları, için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir mi?

 • Evet, Mülkiyet haklarına yürümemek kaydı ile Yapı kayıt belgesi müracaatı yapılabilecektir.

31- Yapı Kullanma izni olan yapılarda, Bağımsız Bölüm alanı mı Toplam bina alanı mı dikkate alınacak?

 • Yapı kullanma izni olan Bağımsız bölümler, bağımsız bölüm alanını toplam alan olarak, ilave veya aykırı alanı Beyan edilecek alanı olarak başvuru müracaatı yapılabilecektir.

32- Yapı Kullanma izni olmayan yapılarda, Toplam alan ve beyan alanı olarak hangi alan  dikkate alınacak?

 • İmara aykırı olarak yapılmış,
 • Ruhsatsız yapılmış,
 • Ruhsatlı başlanmış ancak, Yapı Kullanma İzni alınmamış,

Bütün yapılar için beyan alanı ve toplam alan yapı toplam alanı olacaktır.

33- Sanayi Yapıları, Fabrikalar, Depolar, Oteller, Hastahaneler için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir mi?

 • Evet, Yapı kayıt belgesi müracaatı yapılabilecek ve Kat mülkiyeti ve cins tashihi işlemlerine konu edilebilecektir.

34- Yapı Kayıt Belgesi için yatırılan Para geri alınabilecek mi?

 • Yalan beyan durumunda yatırılan para geri alınamayacak.
 • Yanlış beyan olması durumunda düzeltme ve ilave para yatırma imkânı olacaktır. Başvuru sistemine eklenecektir.

35- Yapı Kayıt Belgesi kredi kullanım konusunu etkileyecek mi bankalar kredi kullandıracak mı?

 • Yapı Kayıt belgesi alan yapılar için, Var ise, Yıkım kararı ve Cezalar kalkmaktadır. Bu nedenle Kredi kullandırma konusunda pozitif bir durum oluşmakla birlikte Kredi kullandırma bankaların kendi yetki ve kararları doğrultusunda olacaktır.

36- Yapı Kayıt Belgesi için ortak alanlardaki mekânlar için kim başvuruda bulunabilir. Mülkiyet için kimlerin muvafakatı gerekiyor?

 • Ortak alanlardaki mekânlar için Yapı Kayıt Belgesi müracaatını herhangi bir malik yapabilir. Mülkiyet hakkının elde edilmesi için tüm maliklerin muvafakatı gereklidir.

37- Yapı Kayıt Belgesi alarak uygulanacak her türlü cezadan kurtulabilir miyim? 

 • Bu kanun ile 3194 sayılı imar kanunu hükmünde uygulanacak cezaları önlemekte olup diğer kanunlar kapsamında kesilecek cezaları engellemez.

38- Yapımı devam eden binalar için yapı kayıt belgesi alınabilir mi?

 • Evet, Yeni alan kazanımı olmamak kaydı ile Yapı Kayıt Belgesi ile yapının tamamlanması imkânı olacaktır.

39- Yapımı devam eden binalar için Yapı denetimli binada yapı kayıt belgesi alınabilir mi? 

 • Evet, Yeni alan kazanımı olmamak kaydı ile Yapı Kayıt Belgesi ve Yapı denetime tabi olmak kaydı ile yapının tamamlanması imkânı olacaktır.
 • 4708 sayılı kanuna göre yapı denetim şirketine uygulanacak cezayı Yapı Kayıt belgesi engellemez.

40- Hangi yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınabilir? Hangi yapılar için mülkiyet hakkı alınabilir.

 • Ruhsat alınabilecek yapıların tamamı için Yapı Kayıt Belgesi alınabilir.
 • Mülkiyet hakları, özel kanunlara tabi hükümlere uyması durumunda elde edilebilir.

41- Ruhsatlı – Kat irtifaklı olan, Yapı kullanma izni olmayan, Yapı Kayıt belgesi olmadan doğrudan Kat mülkiyeti kurabilir mi? Kat irtifak sahibi olan kişi bireysel olarak Yapı kayıt belgesi için Başvuru yapabilir mi?

 • Yapı Kayıt Belgesi almadan Kat mülkiyeti kurulamaz. Kat irtifak sahibi olsa da maliklerin tamamı, binanın tamamı için başvuruda bulunmak ve bedelin tamamını ödemek kaydı ile Yapı kayıt belgesi alınabilir.

42- Yapı Kullanma İzni olan, sonradan Çatı dubleksi ilave edilmiş bağımsız bölüm, yapı kayıt belgesi alabilir mi? Kat mülkiyeti tesisi yapabilir mi?

 • Yapı kullanım izni olan bağımsız bölüm sadece kendi alanı için yapı kayıt belgesi alabilir.
 • Kendi Arsa payının dahilinde kalmak kaydı ile mülkiyet tesisi kurabilir..

DETAYLI BİLGİ İÇİN ;

İMAR BARIŞI TÜRKİYE