28
Ağu

İMAR BARIŞINDAN FAYDALANMALI MI?

İmar Barışı İle İlgili Karar Verme Kılavuzu

Yapınızın durumunu anlayacak, imar barışı ve diğer ilgili kanunlar ile ilgili bilgi alacak ve sorularınıza detaylı cevap bulacaksınız.

  • Ruhsatsız başlanılmış veya Tarla vasıflı taşınmaz üzerinde veya Hazine / Belediye/ Orman Arazisinde yapınız varsa, öncelikle kanunun Yapı Kayıt Belgesi alamayacak yapılar kapsamında olup, olmadığını öğrenmeniz gerekmektedir.

Başvuru yapabilir durumda olduğunuzu kesinleştirdikten sonra;

  • Başvuru Nasıl Yapılır?
  • Başvuru Sonrası Elde Edebileceğiniz Haklar Nelerdir?

”Yapınız Başvuru Yapabilecek alanlar kapsamında ise, İmar Barışı kapsamında 1. Aşama olan YAPI KAYIT BELGESİ alabilirsiniz.”

KOŞULLAR UYGUN İSE;

2.Aşama olan KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ veya TAPU KAYDINDA CİNS TASHİHİ yapabilirsiniz.

Yapınız için, Her iki kademe başvurusunu yapmak zorunluluğu yoktur.

Sadece 1.Aşama olan Yapı Kayıt Belgesi alabilir ve bu hakları kullanabilirsiniz.

Yapı Kayıt Belgesi alan her yapının da Cins Tashihi ile Kat Mülkiyetine Geçiş sonucunu elde etmesi mümkün değildir.

2.Aşama olan Cins Tashihi ve Kat Mülkiyetine Geçiş için 1. aşamanın yani Yapı Kayıt Belgesinin alınması zorunlu olup, diğer ilgili kanunlara göre de uygun koşulların bulunması durumunda mümkün olmaktadır.

Bu nedenle İlk Başvuru aşamasında doğru ilerlemek ve sonuca ulaşabilmek için mutlaka doğru bilgilenmeniz ve doğru bilgileri sisteme girmeniz gerekmektedir.

Yapınız Başvuru yapamaz yapılar kapsamında değil ise Yapı Kayıt Belgesi alabilirsiniz, (Doğru bilgiler girilmediğinde Ödenen Tutarın iade edilmemesi, Eksik Tutarın tamamlanması ve Resmi evrakta sahtecilik gibi bazı yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Tapu Tahsis Belgeli yapılar: (Tapu tahsis belgesine sahip olan malik, Taşınmazın tapusunu önce üzerine alıp sonra başvuru yapabilir. Aksi takdirde başvuru yapamaz.

 

YAPININ BULUNDUĞU TAŞINMAZ DURUMUNA GÖRE DETAYLAR

A) BELEDİYE / HAZİNE VEYA ORMAN ARAZİSİNDE YAPILMIŞ YAPILAR

Öncelikle Başvuru yapılamayacak alandaki Yapılar kapsamında değilseniz, Hazine / Belediye veya Orman Arazisi üzerinde Yapı bulunması durumunda;

Bu yapı veya yapılar için Yapı Kayıt belgesi Alabilirsiniz. (1. Aşama) Başvuru için;

1) Yapının Tamamı için Sisteme giriş yapılacaktır.

2) Toplam Yapı alanı; Yapının her katının dıştan dışa ölçüleri ile hesaplanacak alanlarının toplamıdır.

3) Arsa Alanı; Yapının taban oturum alanı tespit edilerek, arsa alanı olarak sisteme giriş yapılacaktır.

4) Bodrum ve Çatı Katı da Toplam Yapı Alanına ve Kat adedine dahil edilecektir.

5) Yapı içindeki Konut adedi ve/veya Ticari birim adedi tespit edilecektir.

6) Yapı İçinde Konut ve Ticari Bölümler var ise, yapıdaki ticari birim sayısı ve ticari birimlerin toplam alanı brüt olarak dıştan dışa hesaplanacaktır. Yine aynı yapı içinde bulunan konut birim sayısı ve konut birimlerinin toplam alanı brüt olarak dıştan dışa hesaplanacaktır. KARMA Bir Yapıda TAMAMI için Başvuru (Konut +İşyeri) seçeneği kullanılarak  yapılacaktır

7) Yapının tamamı Konut birimlerinden oluşmuş ise toplam yapı alanı ve  konut birim sayısı ile giriş yapılacaktır.(Tamamı  KONUT tan oluşan bir yapıda TAMAMI için Başvuru)

8) Yapının tamamı Ticari birimlerden oluşmuş ise toplam yapı alanı ve ticari birim sayısı ile giriş yapılacaktır.       (Tamamı İŞYERİ nden oluşan bir yapıda TAMAMI için Başvuru)

9) Hazine veya Belediye arazisi üzerinde işgal edilen, yapı taban alanı kadar, Arsa alanı girilecektir. (Yapının bahçesi vb. beyan edilmeyecek, 100 m² yapı olan yere 1.000 m² arsa alanı girilmeyecektir.)

10) Arsa emlak rayiç değeri belediyeden alınacaktır. Emlak rayiç değeri Yapının ana giriş kapısının baktığı yoldan alınacaktır.

11) Bir Parsel Üzerinde bir adet ten fazla yapı var ise her yapı için ayrı ayrı başvuru yapılacaktır.

12) Her yapının niteliğine göre başvuru yapılacaktır.(Tamamı İşyeri / Tamamı Konut / Karma)

13) Başvuru sonucu çıkan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödenerek Yapı Kayıt Belgesi alınacaktır.

14) Yapı Kayıt belgesi alındıktan sonra Hazine arazisini satın almak için Hazineye ait ise Bakanlık, Belediyeye ait ise Belediye ye Müracaat edilerek Rayiç bedel karşılığı, %10 peşin 5 yıl vade ve Kanuni faiz oranının yarısı ile satın alınabilecektir.

15) İlgili Kurumların, Satış veya Hisselendirme işlemi, konu parsel için uygun bulunması halinde, Parselin tamamı veya işgal edilen alan oranında hisselendirmek sureti ile rayiç bedel üzerinden ilgilisine satışı yapılacaktır. (Böylece 1. Aşama işlemi tamamlanmış olacaktır.)

16) 2. Aşama başvurusu ile, ilk aşamada ödenen tutar kadar bir ödeme tekrar yapılarak, elde edilecek hak Tapu Sicil Kaydında Cins Tashihi yapılması olacaktır.

Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. 

 

 

B) KENDİ ARSA VEYA ARAZİSİNDE YAPILMIŞ RUHSATSIZ YAPILAR

Bu yapı veya yapılar için Yapı Kayıt belgesi Alabilirsiniz. (1. Aşama) Başvuru için;

1) Yapının Tamamı için Sisteme giriş yapılacaktır.

2) Toplam Yapı alanı; Yapının her katının dıştan dışa ölçüleri ile hesaplanacak alanlarının toplamıdır.

3) Arsa Alanı; Tapu Kayıt Belgesinde yazılı olan arsa alanı sisteme girilecektir.

4) Bodrum ve Çatı Katı da Toplam Yapı Alanına ve Kat adedine dahil edilecektir.

5) Yapı içindeki Konut adedi ve/veya Ticari birim adedi tespit edilecektir.

6) Yapı İçinde Konut ve Ticari Bölümler var ise, yapıdaki ticari birim sayısı ve ticari birimlerin toplam alanı brüt olarak dıştan dışa hesaplanacaktır. Yine aynı yapı içinde bulunan konut birim sayısı ve konut birimlerinin toplam alanı brüt olarak dıştan dışa hesaplanacaktır. KARMA Bir Yapıda TAMAMI için Başvuru (Konut +İşyeri) seçeneği kullanılarak  yapılacaktır

7) Yapının tamamı Konut birimlerinden oluşmuş ise toplam yapı alanı ve  konut birim sayısı ile giriş yapılacaktır. (Tamamı  KONUT tan oluşan bir yapıda TAMAMI için Başvuru)

8) Yapının tamamı Ticari birimlerden oluşmuş ise toplam yapı alanı ve ticari birim sayısı ile giriş yapılacaktır. (Tamamı İŞYERİ nden oluşan bir yapıda TAMAMI için Başvuru)

9) Arsa emlak rayiç değeri belediyeden alınacaktır. Emlak rayiç değeri Yapının ana giriş kapısının baktığı yoldan alınacaktır.

11) Bir Parsel Üzerinde bir adet ten fazla yapı var ise her yapı için ayrı ayrı başvuru yapılacaktır.

12) Her yapının niteliğine göre başvuru yapılacaktır.(Tamamı İşyeri / Tamamı Konut / Karma)

13) Başvuru sonucu çıkan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödenerek Yapı Kayıt Belgesi alınacaktır.

14) 2. Aşama başvurusu ile, ilk kademede ödenen tutar kadar bir ödeme tekrar yapılarak, Tapu Sicil Kaydında Cins Tashihi yapılabilecektir.

15) Kendisine ait İmarlı Arsa üzerinde bulunan yapı belli koşullara uyması durumunda Kat mülkiyeti alma imkanı olabilecektir.

Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. 

 

C) HİSSEDAR OLDUĞU ARAZİDE RUHSATSIZ YAPIMIŞ YAPILAR

Öncelikle Başvuru yapılamayacak alandaki Yapılar kapsamında değilseniz, Tapu Kayıt Belgesinde Hissedarı olduğunuz  Arsa veya Arazi üzerinde Yapı bulunması durumunda;

Bu yapı veya yapılar için Yapı Kayıt belgesi Alabilirsiniz. (1. Aşama) Başvuru için;

1) Yapının Tamamı için Sisteme giriş yapılacaktır.

2) Toplam Yapı alanı; Yapının her katının dıştan dışa ölçüleri ile hesaplanacak alanlarının toplamıdır.

3) Arsa Alanı; Tapu Kayıt Belgesinde yazılı olan arsa alanı ile hisseniz oranı çarpılarak hesaplanacak Arsa Alanı sisteme girilecektir.

4) Bodrum ve Çatı Katı da Toplam Yapı Alanına ve Kat adedine dahil edilecektir.

5) Yapı içindeki Konut adedi ve/veya Ticari birim adedi tespit edilecektir.

6) Yapı İçinde Konut ve Ticari Bölümler var ise, yapıdaki ticari birim sayısı ve ticari birimlerin toplam alanı brüt olarak dıştan dışa hesaplanacaktır. Yine aynı yapı içinde bulunan konut birim sayısı ve konut birimlerinin toplam alanı brüt olarak dıştan dışa hesaplanacaktır. KARMA Bir Yapıda TAMAMI için Başvuru (Konut +İşyeri) seçeneği kullanılarak  yapılacaktır

7) Yapının tamamı Konut birimlerinden oluşmuş ise toplam yapı alanı ve  konut birim sayısı ile giriş yapılacaktır. (Tamamı  KONUT tan oluşan bir yapıda TAMAMI için Başvuru)

8) Yapının tamamı Ticari birimlerden oluşmuş ise toplam yapı alanı ve ticari birim sayısı ile giriş yapılacaktır. (Tamamı İŞYERİ nden oluşan bir yapıda TAMAMI için Başvuru)

9) Arsa emlak rayiç değeri belediyeden alınacaktır. Emlak rayiç değeri Yapının ana giriş kapısının baktığı yoldan alınacaktır.

11) Bir Parsel Üzerinde bir adet ten fazla yapı var ise her yapı için ayrı ayrı başvuru yapılacaktır.

12) Her yapının niteliğine göre başvuru yapılacaktır.(Tamamı İşyeri / Tamamı Konut / Karma)

13) Başvuru sonucu çıkan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödenerek Yapı Kayıt Belgesi alınacaktır.

14) 2. kademe başvurusu ile, ilk kademede ödenen tutar kadar bir ödeme tekrar yapılarak, Tapu Sicil Kaydında Cins Tashihi yapılabilecektir.

Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. 

 

D) BAŞKASINA AİT (3.ŞAHIS) ARAZİ VEYA ARSALARDA YAPILMIŞ YAPILAR

Başkalarına (3. Şahısa) ait arsa veya arazi üzerinde bulunan yapılar imar barışı kapsamından faydalanamaz başvuru yapamaz.

Başvuru yapması durumunda Yapı Kayıt belgesi geçersiz olur ve ödenen tutarı geri alamaz

Başkalarının arsa veya arazisi üzerinde yapı yapmış olanlar öncelikle, Tapu Sicil Müdürlüğüne arsa sahibi ile birlikte giderek arsayı veya arsa hissesini satın almaları gerekmektedir.

Arsa Sahibi veya hissedarı olan kişi imar barışı için başvuru yapabilir ve Yapı Kayıt Belgesi alabilir.

Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. 

 

E) RUHSATLI BAŞLAMIŞ PROJEYE AYKIRILIK OLAN İSKAN İZNİ OLMAYAN YAPILAR

Bu yapı veya yapılar için Yapı Kayıt belgesi Alabilirsiniz. (1. Aşama) Başvuru için;

1) Yapının Tamamı için Sisteme giriş yapılacaktır.

2) Toplam Yapı alanı; Yapının her katının dıştan dışa ölçüleri ile hesaplanacak alanlarının toplamıdır.

3) Arsa Alanı; Tapu Kayıt Belgesinde yazan arsa alanı sisteme girilecektir.

4) Bodrum ve Çatı Katı da Toplam Yapı Alanına ve Kat adedine dahil edilecektir.

5) Yapı içindeki Konut adedi ve/veya Ticari birim adedi tespit edilecektir.

6) Yapı İçinde Konut ve Ticari Bölümler var ise, yapıdaki ticari birim sayısı ve ticari birimlerin toplam alanı brüt olarak dıştan dışa hesaplanacaktır. Yine aynı yapı içinde bulunan konut birim sayısı ve konut birimlerinin toplam alanı brüt olarak dıştan dışa hesaplanacaktır. KARMA Bir Yapıda TAMAMI için Başvuru (Konut +İşyeri) seçeneği kullanılarak  yapılacaktır

7) Yapının tamamı Konut birimlerinden oluşmuş ise toplam yapı alanı ve  konut birim sayısı ile giriş yapılacaktır.(Tamamı  KONUT tan oluşan bir yapıda TAMAMI için Başvuru)

8) Yapının tamamı Ticari birimlerden oluşmuş ise toplam yapı alanı ve ticari birim sayısı ile giriş yapılacaktır.       (Tamamı İŞYERİ nden oluşan bir yapıda TAMAMI için Başvuru)

9) Arsa emlak rayiç değeri belediyeden alınacaktır. Emlak rayiç değeri Yapının ana giriş kapısının baktığı yoldan alınacaktır.

10) Kat irtifakı Kurulu Bir Parsel Üzerinde Kaç adet yapı veya kaç adet bağımsız bölüm olmasına bakılmaksızın TEK başvuru yapılacaktır. Ayrı ayrı bina veya Bağımsız bölüm başvurusu yapılmayacaktır.

11) Başvuru sonucu çıkan Yapı Kayıt Belgesinin bedeli ödenerek Yapı Kayıt Belgesi alınacaktır.

12) İmarlı Parsel üzerinde olması sebebi ile 2. kademe başvurusu ile, ilk kademede ödenen tutar kadar bir ödeme tekrar yapılarak, proje ve diğer gerekli koşullar sağlanması kaydı ile KAT MÜLKİYET Tapusu elde edebileceklerdir.

Şirketimiz  Rölöve Çalışmaları, Hesaplamalar, Başvuru bilgileri hazırlık ile Proje Hizmetleri ve Kat Mülkiyeti için Gerekli Yönetim planı ve Kat irtifak listeleri Hazırlama hizmetini tüm Türkiye Genelinde Vermektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın..