Rölöve Nedir?

Rölöve, bir yapının, iç ve dış mimarisine, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımıdır. Genel bir tanım olarak bir yapının, proje esnasındaki mevcut durumunu gösteren mimari projelere ise rölöve proje denir.

Rölövenin yapılış amacı onun çizim tekniğini, çalışma ölçeğini etkiler. 1/100 ölçekteki bir rölöve çalışması yeniden kullanım projeleri için uygun olabilir. Restorasyona yönelik rölöveler ise 1/50 ölçekli olur ve 1/20 ve daha büyük ölçekli plan, kesit ve görünüşlerle desteklenir.

Fotoğraf çekerken yapının tüm detaylarının ayrıntılı olarak çekilmesi gerekir.

 

Ölçü ve Ölçülendirme: Yapıların rölövesini çizmek için mutlaka ölçüsünün alınması gerekir. Ölçü rölövenin temelini oluşturur. Krokisi alınmış fakat ölçüleri alınmamış bir yapının rölövesini çizmek mümkün değildir. Ölçüsü alınacak kat veya katların planı kağıt üzerine aktarılır.

Ölçülerin kroki üzerine yazılması, kroki üzerine yazılan ölçülerin detaylı, hassas ve anlaşılır olması önemlidir. Gerektiğinde kroki üzerine küçük perspektif detaylar çizerek ölçüleri orada vermek daha doğru ve açıklayıcı olabilir.

Ölçü almak en hassas ve en önemli konudur. Bütün köşelerden çapraz ölçüler yatay ölçüler alınarak duvar köşelerinin yeri sabitlenmelidir.

Ölçüleri kroki üzerine belirli bir disiplin içinde yazmalıyız. Örneğin bir pencerenin ölçüsünü yazarken yerden pencereye kadar olan mesafe, pencerenin kendi yüksekliği ve pencere üstünden tavana kadar olan mesafe aynı yerde yazılmalıdır. Bu sıralama da tüm krokide aynı olmalı ve mutlaka krokiye not alınmalıdır. Çünkü krokiyi ve ölçümlemeyi biri yaparken rölövenin çizimini bir başkası yapabilir.

Çok odalı bir yapının krokisi yapılacaksa önce genel bir tam plan çizerek, bu plan üzerinde diğer hacimlerin numaralandırılması yapılmalı ve daha sonra her odanın numarası ile oda krokileri ayrı ayrı çizilmelidir.

Belirli bir disiplin ve düzen içinde yapılmayan kroki ve ölçümleme, rölövenin çizimini zorlaştıracak ve bazen yapının bulunduğu yere giderek ölçümleme işini tekrar yapmamızı gerektirecektir.

Rölöve çizimi bittikten sonra ölçüler üzerine yazılır. Kullandığımız ölçekten bağımsız olarak rölöveye gerçek boyutlar yazılır.

Çizim bilgisayar üzerine aktarılır ve İstenen ölçüye göre müşteriye teslim edilir.

 

Rölöve neden gereklidir?

Belediyeler tarafından gayri sıhhi müessese açmak için gerekli belgeler içerisinde görebilirsiniz. Bu belgenin gerekliliği açmak istediğiniz müessesenin standartlara uygunluğunun kontrolü açısından gerekmektedir.

Rölöve çizdirilirken nelere dikkat edilmelidir?

Odalara ve Büyükşehir Belediyesine kayıtlı yetkililer ( Mimar, İnşaat Mühendisi vb.) tarafından ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir.